Please enter youtube id.

Baterie i akumulatory przenośne

GDZIE NALEŻY ODDAWAĆ BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE?

 


                W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej  1 (w biurze obsługi interesanta) oraz na terenie Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23, znajdują się specjalistyczne pojemniki przeznaczone do

gromadzenia baterii i małogabarytowych akumulatorów.  Oddawanie tych odpadów we wskazanych powyżej miejscach jest nieodpłatne

dla mieszkańców.

                      

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne